2011
09.12

Avbrott på Internet

Under dagen med start ca 11:00 har Internet legat nere pga ett fel i huvudcentralen i Höganäs. Detta Detta gjorde att Internet låg nere för bland annat Axeem och Riksnets kunder i Lerberget. Felet skall nu vara avhjälpt.

Axeem Media 2010