2013
09.24

13:47 Driftsproblem (Stängt)

För närvarande har vi ett  driftsproblem i hela nätet. Tekniker jobbar med att  undersöka och lokalisera vad felet beror på.

Uppdatering:

14:57 Fiber har blivit avgrävd utanför sporthallen i Lerberget och reparation har påbörjats.

17:00 Problemet är åtgärdat.

Axeem Media 2010