2015
11.29

Störningar på WIFI Bredband (löst)

Stormen har slagit ut norra basen på skolan vilket påverkar Hövägen och Vattentornet. Vi håller på att felsöka problemet.

29/11 22:50 Tappade kontakt med skolans norra bas.

30/11 07:00 Problemet blev löst

2015
11.11

Driftavbrott (Löst)

Vi upplever ett deiftavbrott i nätet för närvarande. Felet är felanmäld den 10/11 klockan 21:40 hos leverantör.

11:10 Tekniker jobbar på problemet och problemet beräknas vara åtgärdad 17:00.

17:15 Underleverantören har inte återkommit med någon uppdaterad status.

12/11 07:00 Fortfarande avbrott i nätet. Vi skall utreda nu på förmiddagen varför tekniker ej rapporterad status igår och hur detta kan undvikas i framtiden.

12/11 09:00 Status möte med underleverantör och stora delar av Höganäs samt samf2 i Lerberget har problem. Nätet har öppnats vid flera tillfällen men stängts igen. Nästa status om en timme.

12/11 09:30 Problemet är löst nu.

Vi beklagar detta avbrott och vi kommer följa upp hur vi kan minimera åtgärdstider i framtiden samt kommunikationen om något sker.

Axeem Media 2010