Axeem MediaOm oss - Axeem Media

Axeem Media bildades 2006 när ALFAVISION valde att avverka sitt trådlösa bredbandsnät. AlfaVisions nät var för övrigt det första publika nätet i Höganäs med omnejd, vilket vi tycker var en pionjärsatsning. Istället för att stänga nätet så valde vi att vidareutveckla nätet samt uppgradera utrustningen till den senaste teknologin som fanns tillgänglig och detta har vi inte ångrat en sekund. Genom att ändra teknologi fick vi fram ett ännu stabilare och driftsäkrare nät. Vår målsättning är att att ha en lokal anknytning och inte släppa kunden och dennes frågor efter att de har köpt en tjänst eller produkt via oss. Vi finns där som hjälp och stöd när fel eller utveckling sker så att man genom samförstånd kan lösa de utmaningar som finns.

Vi vill också finnas där som ett naturligt stöd för de olika föreningar och samfälligheter som finns i området. Med vår tekniska kunskap och föreningarnas/samfälligheternas behov och funderingar vill vi lyfta området tillsammans. Vår ideologi ligger i att tillsammans kan vi göra mer nytta samt bibehålla kunskapen i området och på så sätt få en nära relation med de boende samt utnyttja de lokala resurser som finns. Vi bor och lever trots allt tillsammans i områden och vem är inte bäst på att förstå de behov som finns om inte vi själva.

Därför var det ett naturligt val för oss att jobba med allt som ingår i bredband, smarta och digitala hem. För oss är inga uppdrag för stora eller för små och vår målsättning är att alltid att leverera den lösning som är bäst för ändamålet.

Axeem Media 2010