2016
01.27

Skandinaviska Wlanspecialisten AB stryper Bredbandstrafiken för Wifi kunderna

Då vår samarbetspartner, Skandinaviska Wlanspecialisten AB, på eget bevåg tillfälligt reducerat kapaciteten på signalen till alla WIFI-kunder till 56kb under en period i förra veckan (3) så är vi dessvärre tvingade att agera.

Bakgrunden är att vi har en pågående konflikt med leverantören kring antennen vid Hövägen. Innan jul valde Skandinaviska Wlanspecialisten AB att stänga antennen och inte, som de borde, reparera eller ersätta den. Detta har försatt oss i en besvärlig sits. Vi har såklart hjälpt alla dessa kunder på Hövägen att hitta något alternativ. Vi kan bara beklaga det som har hänt, men vi kommer vid behov att kontakta varje kund så ni inte blir drabbade av leverantörens agerande. Under tiden ber vi er att kontinuerligt kontrollera och notera er hastighet på www.bredbandskollen.se.

Vi kommer fortlöpande publicera information från de diskussioner som förs med VD Asbjörn Frydenlund vid Skandinaviska Wlanspecialisten AB kring händelseutvecklingen på Hövägen och resterande WIFI-nät för att bibehålla full transparens för er kunder.

2015
12.14

Sänkt kapacitet på Hövägen (löst)

För närvarande har vi ett problem med basen på Hövägen och kapacitet är begränsad.

Vår leverantör har valt att inte lösa problemet på Hövägen på ett acceptabelt sätt så detta kommer medföra några förändringar för en del kunder som vi kommer att kontakta under dagen. Vi beklagar verkligen det som har inträffat.

Då Hövägen inte reparerades så har vi valt att stänga den permanent.

Axeem Media 2010